Blackjack

Blackjack

Blackjack, 盲ven kallat Black Jack, 盲r ett kortspel som finns tillg盲ngligt i s氓 gott som alla casinon, b氓de p氓 och utanf枚r internet. Faktum 盲r att man i m氓nga l盲nder inte ens beh枚ver bes枚ka ett casino f枚r att spela blackjack eftersom det finns gott om nattklubbar och barer med blackjackbord.

N盲r man spelar blackjack 盲r m氓let att komma n盲rmare 21 po盲ng 盲n vad dealern g枚r. Ett vanligt nyb枚rjarmisstag 盲r att t盲nka att man m氓ste komma n盲ra 21 po盲ng f枚r att vinna, n盲r blackjack i sj盲lva verket alltid handlar om att f氓 en b盲ttre hand 盲n dealern. Man kan vinna med 16 po盲ng och man kan f枚rlora med 21 po盲ng 鈥 allt handlar om hur ens hand f枚rh氓ller sig till dealerns hand.

Blackjack 盲r inte bara namnet p氓 spelet, utan 盲ven namnet p氓 en viss hand i spelet. En blackjack 盲r en hand som best氓r av ett ess + ett kort som 盲r v盲rt tio po盲ng. Ess + tia och ess + kung 盲r allts氓 b氓da exempel p氓 en blackjack. I de allra flesta casinon nuf枚rtiden spelar det ingen roll vilken f盲rg eller svit korten tillh枚r, men f枚rr i tiden var det inte helt ovanligt att man fick extra betalt f枚r en vinnande blackjack best氓ende av enbart svarta kort eller en blackjack best氓ende av svart ess + svart knekt. (Jack 盲r det engelska ordet f枚r knekten i kortleken.)

Att spela blackjack

Blackjack skiljer sig fr氓n m氓nga andra casinospel genom att kombinera tur och skicklighet. Som spelare f氓r man g枚ra val som inte bara 盲r underh氓llande utan faktiskt p氓verkar utg氓ngen av spelet. Dealern f氓r d盲remot aldrig fatta n氓gra beslut om sin hand, utan m氓ste f枚lja strikta regler f枚r sitt agerande.

Blackjack spelas med en vanlig (fransk) kortlek med 52 kort. Det finns 13 hj盲rter, 13 spader, 13 ruter och 13 kl枚ver. Inga jokrar eller p氓 annat vis vilda kort anv盲nds i standardblackjack. P氓 vissa blackjackbord anv盲nds endast en kortlek, p氓 andra blandas flera kortlekar ihop. Blackjack med sex eller 氓tta stycken kortlekar 盲r mycket vanligt.

Po盲ngsystemet f枚r blackjack

Blackjack anv盲nder sig av f枚ljande po盲ngsystem:

Ess 1 po盲ng eller 11 po盲ng, beroende p氓 vad som 盲r b盲st f枚r handen
Tv氓a 2 po盲ng
Trea 3 po盲ng
Fyra 4 po盲ng
Femma 5 po盲ng
Sexa 6 po盲ng
Sjua 7 po盲ng
脜tta 8 po盲ng
Nia 9 po盲ng
Tia 10 po盲ng
Knekt 10 po盲ng
Dam 10 po盲ng
Kung 10 po盲ng

Alla kort fr氓n tv氓a till och med tia 盲r allts氓 v盲rda sitt numeriska v盲rde. De kl盲dda korten (knekt, dam, kung) 盲r v盲rda 10 po盲ng var, medan esset kan vara v盲rt 1 po盲ng eller 11 po盲ng beroende p氓 vad som 盲r b盲st f枚r handen.

En spelomg氓ng

Exakt hur en spelomg氓ng blackjack g氓r till varierar fr氓n casino till casino, men h盲r kommer en 枚vergripande beskrivning av en rutin som anv盲nds i m氓nga casinon. Kan man den h盲r kommer man snabbt att kunna anpassa sig till andra liknande rutiner f枚r blackjack.

  1. G枚r din insats eller dina insatser. Om det finns lediga platser kan du v盲lja att spela vid mer 盲n en plats vid bordet om du s氓 枚nskar. Till skillnad fr氓n till exempel Caribbean Stud Poker finns det ingen begr盲nsning 鈥 om samtliga sju platser 盲r lediga kan du spela p氓 samtliga sju om du vill och har pengar till det.
  2. N盲r alla spelare vid bordet har gjort sina satsningar f氓r varje plats tv氓 kort av dealern. Dealern delar ut dessa kort med framsidan upp氓t s氓 att alla kan se vad korten visar. Dealern ger 盲ven ett uppv盲nt kort 氓t sig sj盲lv. (I vissa casinon ger dealern sig sj盲lv ett uppv盲nt kort + ett dolt kort.)
  3. Den spelare som har den hand som 盲r placerad l盲ngst till v盲nster om dealern f氓r agera f枚rst. Som spelare f氓r man v盲lja om man vill n枚ja sig med de kort man har, eller om man vill ha ytterligare ett kort. (I vissa situationer kan den som vill ha ytterligare ett kort 盲ven v盲lja att splitta eller dubbla. Du kan l盲sa mer om n盲r man kan splitta och dubbla l盲ngre ned p氓 denna sida, i avsnittet om blackjacktermer.)S氓 l盲nge ens blackjackhand inte n氓r 21 po盲ng kan man v盲lja att forts盲tta erh氓lla ytterligare kort fr氓n dealern. En blackjackhand kan d盲rmed komma att best氓 av m氓nga kort om det 盲r l氓ga kort man f氓r, till exempel 3-2-2-4-2-3-3 = 19 po盲ng. Att ta emot m氓nga kort bara f枚r att man har f氓tt l氓ga kort 盲r dock p氓 intet vist obligatoriskt 鈥 n盲r man spelar blackjack f氓r man stanna hur tidigt som helst oavsett hur l氓g po盲ng man har.Om din blackjackhand n氓r upp till 22 po盲ng eller mer har du automatiskt f枚rlorat den handen. Ett vanligt slanguttryck 盲r att handen har 鈥漛livit tjock鈥. Dealern kommer att ta bort b氓de dina kort och din insats och den handen 盲r inte l盲ngre med i spelet. P氓 grund av detta 盲r det alltid riskfyllt att be om ytterligare ett kort s氓 snart ens blackjackhand har n氓tt upp till 12 po盲ng eller mer, eftersom risken d氓 finns att man n氓r upp till 22 po盲ng eller mer. Detta 盲r ett av de stora sp盲nningsmomenten i blackjack.
  4. N盲r handen l盲ngst till v盲nster om dealern 盲r avklarad (antingen genom att spelaren har valt att stanna eller genom att handen har g氓tt 枚ver 21 po盲ng) 盲r det dags f枚r n盲sta hand, det vill s盲ga den hand som ligger n盲st l盲ngst till v盲nster om dealern. Sedan spelas varje hand i tur och ordning till samtliga spelarh盲nder 盲r avklarade.
  5. Nu 盲r det dags f枚r dealerns hand. Dealern ger sig sj盲lv ett kort och placerar det med framsidan upp氓t intill sitt f枚rsta kort.Vad som sedan h盲nder beror p氓 vilken po盲ngsumma handen har. Dealern f氓r, till skillnad fr氓n spelarna, inte sj盲lv fatta beslut om handen utan m氓ste f枚lja strikta regler. Dessa regler brukar vara utskrivna p氓 bordet, t ex 鈥漝ealern tar alltid kort p氓 16 och stannar alltid p氓 mjuk 17鈥. Detta inneb盲r att dealern alltid m氓ste ta kort s氓 l盲nge handen 盲r v盲rd 16 po盲ng eller l盲gre, och alltid m氓ste stanna s氓 snart handen 盲r v盲rd 17 po盲ng eller mer.Med 鈥漨juk鈥 hand menas en hand som inneh氓ller ett ess som g枚r att handen kan r盲knas p氓 tv氓 olika vis. En hand som till exempel best氓r av ess + sexa kan r盲knas som antingen 7 po盲ng eller 17 po盲ng. Vid ett blackjackbord d盲r dealern m氓ste stanna p氓 mjuk 17 m氓ste hon r盲kna ess + sexa som 17 po盲ng och d盲rf枚r stanna.
  6. N盲sta steg i en omg氓ng blackjack beror p氓 vad dealerns hand visar.Om dealern g氓r 枚ver 21 po盲ng f氓r alla spelarh盲nder som fortfarande 盲r kvar p氓 bordet betalt.Om dealern inte g氓r 枚ver 21 po盲ng j盲mf枚rs alla spelarh盲nder som fortfarande 盲r kvar p氓 bordet med dealerns hand och vinner bara om de 盲r b盲ttre 盲n hennes hand. Om dealerns hand till exempel 盲r 18 po盲ng f氓r man betalt f枚r h盲nderna 19 po盲ng, 20 po盲ng, 21 po盲ng och blackjack. Vid oavgjort 盲r standardregeln att spelaren ska f氓 beh氓lla sin insats, men det finns casinon som till盲mpar andra regler och till exempel tar spelarens insats vid oavgjort p氓 19 po盲ng eller l盲gre.

Hur vinster betalas ut i blackjack

Dealern betalar ut vinster fr氓n v盲nster till h枚ger p氓 spelbordet.

En vinnande hand betalar 1:1. Har du satsat 200 kronor och vinner f氓r du allts氓 beh氓lla din insats och f氓r 200 kronor, s氓 att du har 400 kronor framf枚r dig.

En blackjack 盲r en hand best氓ende av ett ess + ett kort som 盲r v盲rt tio po盲ng.

  • Ess + tia 盲r en blackjack
  • Ess + knekt 盲r en blackjack
  • Ess + dam 盲r en blackjack
  • Ess + kung 盲r en blackjack

P氓 en blackjack vinner man inte 1:1 utan 3:2. Om du har satsat 200 kronor f氓r du allts氓 beh氓lla din insats och f氓r 300 kronor, s氓 att du har 500 kronor framf枚r dig.

Obs! Det 盲r upp till varje casino att s盲tta reglerna f枚r blackjackborden. Det existerar d盲rf枚r bord som till盲mpar helt andra regler f枚r vinstutbetalningarna. Det finns till exempel blackjackbord d盲r man inte f氓r 3:2 f枚r en vinnande blackjack utan 8:5.

Blackjacktermer

Kort (card / hit)

Om man vill ha ett till kort s盲ger man 鈥漦ort鈥 samtidigt som man pekar p氓 sin blackjackhand p氓 spelbordet. Detta g盲ller n盲r man spelar i ett casino utanf枚r internet. P氓 internet klickar man normalt p氓 en knapp p氓 sk盲rmen eller anv盲nder sig av chattf枚nstret (om det 盲r ett livecasino online).

Stanna / stop (hold / stay)

Om man inte vill ha n氓gra fler kort till sin blackjackhand s盲ger man 鈥漵tanna鈥 eller 鈥漵top鈥 samtidigt som man r枚r sin hand fr氓n v盲nster till h枚ger i luften ovanf枚r eller en bit framf枚r blackjackhanden. Befinner man sig i ett casino p氓 internet klickar man normalt p氓 en knapp p氓 sk盲rmen, eller anv盲nder sig av chattf枚nstret (om det 盲r ett livecasino online).

Splitta (split)

Om de tv氓 f枚rsta korten i din blackjackhand 盲r av samma val枚r, till exempel tv氓 nior, 盲r det till氓tet att splitta dem om du s氓 枚nskar. Om du s盲ger till dealern att du vill splitta m氓ste du samtidigt g枚ra en ny satsning som 盲r lika stor som din ursprungliga satsning. I exemplet med de tv氓 niorna kommer niorna att separeras och utg枚ra grunden f枚r tv氓 separata blackjackh盲nder. Du f氓r ett nytt kort som komplement till den f枚rsta nian och spelar sedan handen som vilken blackjackhand som helst. N盲r den handen 盲r avklarad f氓r du ett kort som komplement till den andra nian, och spelar 盲ven denna hand som en vanlig blackjackhand.

Olika casinon har olika regler vad g盲ller splittande. I m氓nga casinon 盲r det till exempel till氓tet att splitta en redan splittad hand. Exempel: Du f氓r tv氓 nior som du splittar. Ditt nya kort p氓 den f枚rsta nian 盲r ocks氓 en nia. Du v盲ljer att splitta igen, och har d盲rmed tre blackjackh盲nder att spela.

Dubbla (double)

N盲r du har f氓tt dina tv氓 f枚rsta kort kan du v盲lja att dubbla din insats. I vissa casinon kan man g枚ra detta oavsett vilka de tv氓 f枚rsta korten 盲r, i andra casinon f氓r man bara dubbla om handens po盲ng 盲r nio, tio eller elva.

Om du v盲ljer att dubbla m氓ste du g枚ra en ny satsning som 盲r lika stor som din ursprungliga satsning.

Att v盲lja att dubbla inneb盲r att man bara f氓r ett kort till i den handen. Du kan inte forts盲tta ta emot kort efter att du har f氓tt detta kort.

I vissa n盲tcasinon 盲r det till氓tet att dubbla efter splittning, i andra inte.

F枚rs盲kring (insurance)

Om dealern f氓r ett ess som f枚rsta kort i sin blackjackhand har de flesta casinon en regel som s盲ger att hon omedelbart ska erbjuda spelarna att k枚pa f枚rs盲kring.

Om du v盲ljer att f枚rs盲kra en blackjackhand m氓ste du g枚ra en ny satsning som motsvarar 50% av din satsning p氓 den handen. Om din satsning var 200 kronor kostar det allts氓 100 kronor att f枚rs盲kra handen.

Om du f枚rs盲krar och dealern inte f氓r blackjack f枚rlorar du f枚rs盲kringspremien.

Om du f枚rs盲krar och dealern f氓r blackjack f氓r du beh氓lla din insats + f枚rs盲kringspremien.

Surrender

Det 盲r inte l盲ngre s氓 vanligt att surrender till氓ts vid blackjackbord, men det finns fortfarande en del casinon (b氓de p氓 och utanf枚r internet) som ger sina spelare denna m枚jlighet. Surrender betyder ungef盲r att kapitulera, att ge upp, p氓 franska och engelska, och det 盲r just detta man g枚r 盲ven vid blackjackbordet. Om du v盲ljer alternativet surrender ger du upp din starthand (som tas ur spel) och f氓r tillbaka halva din insats. Man kan allts氓 v盲lja att omedelbart f枚rlora halva sin insats och f氓 tillbaka den andra halvan, ist盲llet f枚r att v盲nta och se hur det g氓r med handen. Surrender anv盲nds huvudsakligen n盲r spelaren anser sig ha f氓tt en d氓lig starthand samtidigt som dealern har f氓tt ett bra f枚rsta kort.

Blackjack info

Blackjack har sitt ursprung i kortspelet 21. Hur och var detta kortspel i sin tur uppstod 盲r det ingen som vet, och flera teorier har framf枚rts. De 盲ldsta texter som n盲mner spelet 盲r europeiska. Vi har till exempel boken Novelas Ejemplares som skrevs av f枚rfattaren Miguel de Cervantes (mest k盲nd f枚r att ha skrivit Don Quixote) 氓r 1601 鈥 1602. Cervantes var sj盲lv en spelare och k盲nde d盲rf枚r till spel som spelades i hans region p氓 den h盲r tiden. I Novelas Ejemplares ing氓r ber盲ttelsen Rinconete y Cortadillo, d盲r huvudpersonerna 盲r tv氓 fuskare som 盲r aktiva i den spanska staden Seville d盲r de spelar kortspelet ventiuna. Ventiuna betyder just tjugoett p氓 spanska, och i Rinconete y Cortadillo f氓r vi veta att m氓let i ventiuna 盲r att n氓 21 po盲ng utan att g氓 枚ver och att esset 盲r v盲rt 1 eller 11. Denna gamla ventiuna skiljer sig dock fr氓n modern blackjack p氓 en viktig punkt 鈥 i Rinconete y Cortadillo spelas ventiuna med en spansk baraja-kortlekt utan 氓ttor, nior och tior. Eftersom Miguel de Cervantes skrev Novelas Ejemplares 氓r 1601 鈥 1602 kan vi utg氓 ifr氓n att ventiuna spelades i Spanien f枚r 枚ver 400 氓r sedan.

Blackjack i USA

Invandrare tog med sig kortspelet tjugoett till USA, d盲r det b枚rjade erbjudas p氓 salooner och liknande n枚jesetablissemang. F枚r att g枚ra spelet mer lockande inf枚rdes olika bonusutbetalningar f枚r s盲rskilda kortkombinationer. Till exempel blev det popul盲rt att betala tio g氓nger insatsen om spelarens starthand bestod av spader ess + en svart knekt (spaderknekt eller kl枚verknekt). Den h盲r handen b枚rjade kallas Black Jack (jack 盲r engelskans namn p氓 spelkortet knekt).

Nuf枚rtiden r盲knas alla h盲nder best氓ende av ess + ett kort v盲rt tio po盲ng som en blackjack, men man vinner 氓 andra sidan inte tio g氓nger insatsen utan en vinnande blackjack ger bara 1,5 g氓nger insatsen vid ett normalt blackjackbord.