Craps

Craps

Craps 盲r ett casinospel som spelas med tv氓 stycken sexkantiga t盲rningar. N盲r craps uppstod i Lousiana, USA brukade man spela det utomhus p氓 gator och trottoarer, men i casinon finns speciella crapsbord som g枚r det enklare att h氓lla ordning p氓 satsningarna.

N盲r man f枚rsta g氓ngen befinner sig vid ett v盲lbefolkat crapsbord i ett casino kan spelet verka enormt kr氓ngligt, men det tar inte l氓ng tid att l盲ra sig hur craps fungerar f枚r den som 盲r intresserad. Att det verkar lite kr氓ngligt beror till stor del p氓 att det finns m氓nga olika satsningar man kan g枚ra, att man i vissa situationer kan g枚ra satsningar 盲ven efter att en spelomg氓ng har kommit ig氓ng, och att spelarna kring crapsbordet ofta 盲r mycket exalterade.

Att l盲ra sig spela craps

V氓rt tips f枚r dig som vill l盲ra dig spela craps 盲r att du b枚rjar spela craps i casinon p氓 internet d盲r man kan spela craps gratis f枚r l氓tsaspengar. D盲r kan du prova p氓 olika satsningar och se hur de fungerar, utan att det 盲ter upp din bankrulle. Att spela craps p氓 internet inneb盲r ocks氓 att man kan spela helt i sin egen takt, eftersom det inte finns n氓gra andra spelare att ta h盲nsyn till eller distraheras av.

Tyv盲rr finns det s氓 vitt vi vet inte n氓gra livecasinon p氓 internet som erbjuder craps. Vill man spela craps mot en riktig dealer m氓ste man allts氓 bes枚ka ett casino utanf枚r internet. D盲remot finns det massor av spelsajter p氓 internet som erbjuder craps i sina vanliga n盲tcasinon, d盲r man spelar vid ett animerat bord och t盲rningarnas utfall avg枚rs av en slumpgenerator.

Det finns m氓nga olika satsningar man kan g枚ra vid ett crapsbord, men f枚r att man ska f枚rst氓 sj盲lva grunderna i spelet rekommenderar vi att man som nyb枚rjare startar med att satsa p氓 pass line, och vid tillf盲lle 盲ven pass odds. N盲r man har klart f枚r sig hur dessa tv氓 satsningar fungerar 盲r det betydligt enklare att f枚rst氓 sig p氓 枚vriga satsningar och vad det 盲r som h盲nder vid crapsbordet.

Pass line

Om du vill satsa p氓 pass line, placera din insats (= de marker du vill satsa) p氓 det omr氓de p氓 crapsbordet som har texten PASS LINE. Pass line 盲r en satsning som endast kan g枚ras innan t盲rningarna har kastats ut f枚rsta g氓ngen i en omg氓ng craps. N盲r t盲rningarna kastas ut f枚r f枚rsta g氓ngen i en omg氓ng craps kallas det f枚r come out.

Resultatet av come out-kastet avg枚r vad som h盲nder h盲rn盲st med din satsning p氓 pass line.

Om summan av de b氓da t盲rningarna 盲r鈥 鈥 s氓 h盲nder detta med din satsning p氓 pass line.
2, 3 eller 12 Du f枚rlorar din satsning p氓 pass line. Dealern kommer omedelbart att ta bort din satsning fr氓n bordet.
7 eller 11 Du vinner 1:1 p氓 din satsning p氓 pass line. Om du har satsat 500 kronor vinner du allts氓 500 kronor och har totalt 1 000 kronor.
4, 5, 6, 8, 9 eller 10 Du varken vinner eller f枚rlorar din satsning p氓 pass line i detta skede av spelet, utan den ligger kvar p氓 spelbordet.Summan av de b氓da t盲rningarna blir point och spelomg氓ngen forts盲tter.

Vad h盲nder n盲r en point har bildats?

Om en point bildas (det vill s盲ga om summan av det f枚rsta t盲rningskastet blir 4, 5, 6, 8, 9 eller 10) forts盲tter spelomg氓ngen, och t盲rningarna kastas ut igen. Man forts盲tter kasta ut t盲rningarna tills n氓got av f枚ljande alternativ intr盲ffar:

 • T盲rningarnas summa blir sju.
 • T盲rningarnas summa blir samma som den etablerade pointen.

Om spelomg氓ngen avslutas p氓 grund av att t盲rningarnas summa blir sju f枚rlorar du din satsning p氓 pass line. Om spelomg氓ngen d盲remot avslutas f枚r att t盲rningarnas summa blir det etablerade pointbeloppet vinner du 1:1 p氓 din pass line-satsning. Om du till exempel satsade 200 kronor p氓 pass line f氓r du allts氓 beh氓lla din insats och f氓r 200 kronor fr氓n dealern, s氓 att du har totalt 400 kronor.

Exempel 1: Pointen 盲r 氓tta. F枚rsta kastet blir 4 + 1. Andra kastet blir 3 + 3. Tredje kastet blir 3 + 5. Du vinner p氓 din pass line-satsning.

Exempel 2: Pointen 盲r 氓tta. F枚rsta kastet blir 4 + 1. Andra kastet blir 3 + 3. Tredje kastet blir 6 + 1. Du f枚rlorar p氓 din pass line-satsning.

Pass odds

I de situationer d盲r come out-kastet (f枚rsta t盲rningskastet) resulterar i ett en point etableras kommer de spelare som tidigare gjorde en satsning p氓 pass line att f氓 m枚jlighet att g枚ra en satsning p氓 pass odds ocks氓. Det 盲r helt frivilligt att g枚ra denna satsning.

En satsning p氓 pass odds 盲r en satsning p氓 att pointen ska visa sig innan summan sju n盲r t盲rningarna b枚rjar kastas igen efter att en point har etablerats.

 • Om du har gjort en satsning p氓 pass odds och spelomg氓ngen avslutas f枚r att t盲rningarnas summa blev sju f枚rlorar du din satsning p氓 pass odds.
 • Om du har gjort en satsning p氓 pass odds och spelomg氓ngen avslutas f枚r att t盲rningarnas summa blev samma som den etablerade pointen vinner du enligt nedanst氓ende p氓 din pass odds-satsning.
Point Utbetalning
4 2:1
5 3:2
6 6:5
8 6:5
9 3:2
10 2:1

Att man f氓r betalt i enlighet med det verkliga oddset n盲r man vinner p氓 sin pass odds-satsning g枚r det till en betydligt mer lukrativ satsning 盲r pass line (d盲r man ju aldrig f氓r mer 盲n 1:1). Viktigt att t盲nka p氓 盲r dock att det bara 盲r spelare som redan har gjort en satsning p氓 pass line som ges m枚jlighet att g枚ra en satsning p氓 pass odds. Det g氓r allts氓 inte att l氓ta bli att g枚ra en satsning p氓 pass line och sedan 盲nd氓 g枚ra en satsning p氓 pass odds n盲r en point har etablerats.

Var p氓 crapsbordet placeras min satsning p氓 pass odds?

P氓 ett crapsbord av standardtyp finns det inte n氓got s盲rskilt f盲lt som 盲r m盲rkt PASS ODDS. Ist盲llet placeras din satsning i samma omr氓de som satsningarna p氓 pass line, det vill s盲ga det omr氓de som 盲r m盲rkt PASS LINE. Din nya satsning l盲ggs bakom din ursprungliga pass line-satsning.

Hur mycket f氓r jag satsa p氓 pass odds?

Eftersom en pass odds-satsning betalar ut enligt de verkliga oddsen ist盲llet f枚r 1:1 盲r det f枚rst氓s lockande att g枚ra en riktigt rej盲l pass odds-satsning n盲r en point har etablerats. Det finns dock begr盲nsningar om och i s氓 fall hur mycket man kan satsa.

 • Det 盲r bara spelare som gjort en pass line-satsning som f氓r g枚ra en pass odds-satsning.
 • Exakt hur stor din pass odds-satsning f氓r vara varierar mellan olika casinon, men en mycket vanlig regel 盲r att pass odds-satsningen inte f氓r best氓 av mer 盲n tre g氓nger pass line-satsningen. Om din pass line-satsning best氓r av 200 kronor f氓r allts氓 din pass odds-satsning uppg氓 till maximalt 600 kronor.Eftersom denna regel varierar mellan olika casinon 盲r det alltid en bra id茅 att kontrollera vad som g盲ller vid spelbordet innan man b枚rjar spela.

Don鈥檛 pass line, don鈥檛 pass odds och crapspsykologi

N盲r man v盲l har koll p氓 hur satsningarna pass line och pass odds fungerar 盲r det enkelt att f枚rst氓 sig p氓 satsningarna don鈥檛 pass line och don鈥檛 pass odds eftersom de 盲r de motsatta satsningarna.

Husets statistiska 枚vertag 盲r n氓got l盲gre f枚r don鈥檛 pass line och don鈥檛 pass odds 盲n f枚r pass line och pass odds, men trots detta tenderar don鈥檛-satsningarna att inte vara lika popul盲ra vid crapsborden som pass-satsningarna.

Varf枚r crapsspelare undviker att g枚ra dessa satsningar 鈥 trots att de rent statistiskt 盲r riktigt bra satsningar 鈥 盲r sv氓rt att veta. Det verkar som att m氓nga spelare helt enkelt inte vill satsa 鈥漨ot鈥 bordet. Kanske upplevs det som roligare att satsa p氓 att n氓got ska h盲nda 盲n p氓 att n氓got inte ska h盲nda? Kanske handlar det om att rutinerade spelare vid bordet satsar p氓 pass line av gammal vana och omedvetet drar med resten av spelarna?

Om du inte m氓r d氓ligt av att satsa mot bordet och kanske hamna lite utanf枚r g盲nget vid crapsbordet 盲r satsningar p氓 don鈥檛 pass line och don鈥檛 pass odds absolut att rekommendera, eftersom bankens statistiska 枚vertag 盲r s氓 l氓gt f枚r dessa satsningar.

Sucker bets

Som n盲mnts ovan finns det m氓nga olika satsningar man kan g枚ra vid ett crapsbord, och husets statistiska 枚vertag varierar mellan de olika satsningarna.

Om man inte vill ge huset ett stort statistiskt 枚vertag b枚r man undvika att satsa sina pengar p氓 s氓 kallade proposition bets. Vid ett standardbord 盲r omr氓det f枚r proposition bets placerat i centrum, och det st氓r tydligt utm盲rkt hur mycket man kan vinna p氓 varje satsning.

Exempel p氓 vanliga proposition bets:

 • Etta + Etta
 • Tv氓a + Tv氓a
 • Etta + Tv氓a
 • Trea + Trea
 • Fyra + Fyra
 • Femma + Femma
 • Sexa + Sexa
 • Femma + Sexa

N氓got annat man b枚r undvika om man inte vill ge banken ett stort statistiskt 枚vertag 盲r s氓 kallade hardway bets, och satsning p氓 Big 6 eller Big 8. Att n氓gon 枚ver huvud taget satsar p氓 Big 6 och Big 8 盲r lite konstigt, eftersom man lika g盲rna kan g枚ra en vanlig satsning p氓 6 eller 8 (place bet). F枚r en vanlig satsning p氓 6 eller 8 har huset ett statistiskt 枚vertag p氓 1,52%. Om man ist盲llet satsar p氓 Big 6 eller Big 8 ger man huset 盲r statistiskt 枚vertag p氓 5%.

S氓 mycket om vad man b枚r undvika, men vad b枚r man inte undvika? Svaret 盲r att om man f枚redrar att g枚ra satsningar d盲r bankens statistiska 枚vertag 盲r s氓 l氓gt som m枚jligt n盲r man spelar craps b枚r man h氓lla sig till line bets och odds bet. Pass line, don鈥檛 pass line, pass odds och och don鈥檛 pass odds 盲r alla bra alternativ. Uppf枚ljningssatsningar n盲r en point har etablerats 盲r riktigt bra, men f枚r att f氓 g枚ra s氓dan satsningarn kr盲vs ju en ursprunglig satsning s氓 man kan tyv盲rr inte bara 盲gna sig 氓t pass odds och don鈥檛 pass odds.

Vidskepelse

Det finns mycket vidskepelse kring spelet craps, och 盲ven om man inte sj盲lv tror p氓 s氓dant kan det vara praktiskt att k盲nna till 氓tminstone de vanligaste f枚rest盲llningarna kring tur och otur s氓 att man kan f枚rst氓 varf枚r andra spelare agerar som de g枚r om man skulle hamna vid ett bord d盲r det finns andra spelare 盲r mer vidskepliga 盲n vad man sj盲lv 盲r.

N盲r en t盲rningskastare ger bordet tur 鈥 det vill s盲ga om t盲rningarna faller s氓 att spelarna som satsat p氓 pass line och pass odds f氓r betalt 鈥 ska man undvika att prata med t盲rningskastaren eftersom det kan f枚rst枚ra turen. Om du sj盲lv har satsat p氓 don鈥檛 pass line kan det vara extra k盲nsligt om du b枚rjar prata med t盲rningskastaren eftersom det kan uppfattas som att du f枚rs枚ker f氓 bordet att bli 鈥漮turligt鈥 p氓 bekostnad av de 枚vriga spelarna.

Vissa vidskepliga f枚rest盲llningar som r枚r craps har t盲mligen logiska och icke-枚vernaturliga r枚tter. Till exempel finns en vitt sprid id茅 om att det f枚r otur med sig att r枚ra vid t盲rningarna n盲r de kastas, 盲ven om det sker av misstag. Det 盲r l盲tt att se hur en s氓dan uppfattning har vuxit fram och uppmuntrats bland spelare som velat motverka fusk n盲r man spelar craps.

Andra f枚rest盲llningar 盲r sv氓rare att hitta n氓gon logisk f枚rklaring till. Till exempel anses det f枚ra otur till bordet om n氓gon n盲mner ordet sju. En kvinna som spelar craps f枚r f枚rsta g氓ngen anses f枚ra tur med sig, och det 盲r bra om hon f氓r kasta ut t盲rningarna (= bra f枚r alla som satsat p氓 pass line). En man som spelar craps f枚r f枚rsta g氓ngen anses d盲remot kunna f枚ra otur till bordet och b枚r helst avh氓lla sig fr氓n att kasta ut t盲rningarna.

Craps trivia

 • Craps har sina r枚tter i ett europeiskt t盲rningsspel som heter hazard. J盲mf枚rt med craps har hazard f枚rh氓llandevis komplicerade regler, s氓 craps kan ses som en f枚renklad version av hazard.
 • Craps utvecklades i s枚dra USA, d盲r det huvudsakligen spelades utomhus p氓 gatorna, inte inne i casinon, salooner eller liknande st盲llen.
 • Namnet craps kommer fr氓n crapaud, som 盲r det namn som fortfarande anv盲nds i Lousiana, USA. Lousiana var tidigare koloniserat av Frankrike och har av tradition haft en stor fransktalande befolkning. P氓 franska betyder crapaud padda. Eventuellt skulle namnet kunna syfta p氓 t盲rningsspelare som sitter p氓 huk p氓 gatan, en st盲llning som f氓r dem att se ut lite grann som paddor eller grodor.