Keno

Keno

Keno 盲r ett lotterispel fr氓n Kina som idag spelas v盲rlden 枚ver. En viktig aspekt av keno 盲r att man sj盲lv kan justera sin vinstchans genom att g枚ra olika sorters vad. P氓 s氓 vis p氓minner keno en del om roulette, eftersom man har m枚jlighet att g枚r allt fr氓n satsningar med h枚g vinstchans (d盲r utbetalningen inte blir s氓 stort vid vinst) till satsning med l氓g vinstchans (d盲r man vinner rej盲lt om man v盲l lyckas vinna).

Att spela keno

Att spela keno 盲r enkelt och man kan sj盲lv p氓verka sin vinstchans. Idag spelas keno normalt med totalt 70 eller 80 nummer. Av dessa nummer slumpas 20 nummer fram i varje spelomg氓ng. Ditt uppdrag 盲r att korrekt f枚ruts盲ga vilka nummer som kommer att slumpas fram.

Man beh枚ver inte tippa samtliga 20 nummer r盲tt f枚r att vinna n氓got, utan man v盲ljer sj盲lv hur m氓nga nummer man vill satsa p氓 (minst 1 nummer och max 11 nummer f枚r standardkeno). Att f氓 ett enda nummer r盲tt 盲r f枚rst氓s enklare 盲n att tippa elva korrekta nummer, och detta p氓verkar hur stor utbetalningen blir om man f氓r r盲tt. Vill man ha l氓g vinstchans (men m枚jlighet att vinna mycket pengar) ska man ta med m氓nga nummer p氓 sin kenobricka. Vill man d盲remot hellre ha h枚g vinstchans, 盲ven om utbetalningen vid vinst inte blir s氓 stor, ska man v盲lja ut ett eller n氓gra f氓 nummer.

S氓 h盲r spelar man keno

  1. Ange vilka nummer du vill spela p氓. Du f氓r v盲lja b氓de hur m氓nga nummer du ska satsa p氓 (1-11 stycken) och vilka nummer det ska vara.
  2. Spelet startar och 20 nummer dras.
  3. Kontrollera hur de nummer du satsade p氓 matchar de som drogs och ta emot eventuell vinst.

Vilka nummer 盲r b盲st?

Bland h盲ngivna kenospelare 盲r det vanligt att spela p氓 nummer i f枚ljd, till exempel 22-23-24 eller 14-15. Rent matematiskt spelar det ingen roll om du satsar p氓 22-23-24 eller 5-10-24, du har samma vinstchans oavsett, s氓 det 盲r bara en fr氓ga om tycke och smak. Har du n氓gra s盲rskilda 鈥漷urnummer鈥 du tycker om s氓 kan du lugnt h氓lla dig till dem 盲ven om de inte 盲r i f枚ljd.

Man beh枚ver inte heller ta h盲nsyn till vad som h盲nt vid tidigare dragningar n盲r man v盲ljer sina kenonummer. Precis som vid roulettebordet finns det en utbred f枚rest盲llning om att tidigare dragningar kan p氓verka framtida dragningar n盲r man spelar keno. Vid roulettebordet ser man ofta personer som satsar p氓 svart med motiveringen att det ju har varit s氓 m氓nga r枚da nummer nyligen nu m氓ste det ju blir svart, samtidigt som det finns andra vid bordet som satsar p氓 r枚tt med motiveringen att vi 盲r ju bevisligen inne i en r枚d period just nu.

Sanningen 盲r att kulan inte har n氓got minne. Den kan inte komma ih氓g att den har landat p氓 r枚tt flera g氓nger i f枚ljd och se till att ballansera upp detta genom att landa p氓 svart. Den kan inte heller best盲mma sig f枚r att h氓lla sig till en r枚d period. Samma sak g盲ller n盲r man spelar keno. Om man spelar keno hos en 盲rlig operat枚r, till exempel i ett seri枚st n盲tcasino, 盲r det slumpen som avg枚r vilka nummer som dras. Att det blev mycket l氓ga nummer vid f枚rra dragningen inneb盲r inte att det kommer att kompenserat med m氓nga h枚ga nummer i n盲sta dragning, och det betyder inte heller att vi 盲r inne i en 鈥漧氓g period鈥 just nu d盲r det 盲r b盲st att satsa p氓 l氓ga kenonummer f枚r de kommande dragningarna.

Ovan n盲mnda kenoskrock 盲r t盲mligen harml枚st, f枚r det s盲nker inte dina vinstchanser att tro p氓 det. Den som spelar p氓 fem nummer i f枚ljd har samma vinstchans som den som spelar p氓 fem utspridda nummer, och du har exakt samma vinstchans oavsett om du v盲ljer att spela p氓 blandade h枚ga och l氓ga nummer, p氓 enbart l氓ga nummer eller p氓 enbart h枚ga nummer. Om du gillar att f枚lja kenotraditionerna kan du allts氓 g枚ra det utan att f枚rs盲mra dina vinstchanser. Skrocket blir farligt f枚rst n盲r n氓gon tror s氓 benh氓rt p氓 det att han eller hon lockas att satsa mer 盲n vad den personliga ekonomin till氓ter.

Olika sorters keno

Det finns idag m氓nga olika sorters keno att v盲lja mellan, b氓de p氓 och utanf枚r internet. F枚rutom den klassiska kenon, som har en gemensam dragning f枚r alla spelare som deltar i spelomg氓ngen, finns det individuell keno d盲r man inte beh枚ver v盲nta p氓 n氓gon gemensamma dragning utan dragningen sker direkt efter att man har gjort sin insats.

M氓nga n盲tcasinon har ett eller tv氓 kenospel tillg盲ngliga, men det finns 盲ven n盲tcasinon som har ett betydligt st枚rre sortiment 盲n s氓. Tv氓 n盲tcasinon som vi kan tipsa om f枚r den som vill ha ett stort utbud av olika kenospel 盲r Betsson och Unibet. Betsson erbjuder spelen Keno Cup, Keno Burlesque, Table Keno, Bonus Keno och Bingo Keno, medan Unibet har titlar som Klassisk Keno, Keno HiTech, Keno TNT, Keno Football Cup, Keno Alchemy och Bonus Keno. Spelet Bonus Keno 鈥 som finns hos b氓de Betsson och Unibet 鈥 har en jackpott p氓 flera hundra tusen kronor.

I Sverige 盲r Svenska Spel k盲nda f枚r sin keno som erbjuds hos de olika spelombuden runt om i landet, men man kan 盲ven spela keno p氓 Svenska Spels sajt p氓 internet. Oavsett om man spelar p氓 eller utanf枚r internet kan man spela b氓de vanlig Keno och Keno Xpress hos Svenska Spel. Den vanliga kenon har spelstopp klockan 18:25 p氓 vardagar och klockan 17:25 p氓 helger, och dragningen sker i TV4 klockan 18:50 p氓 vardagar och klockan 17:55 p氓 helger. Spelar man ist盲llet Keno Xpress beh枚ver man inte v盲nta p氓 n氓gon daglig gemensam dragning, utan kan omedelbart f氓 veta om man vunnit och s氓 i s氓 fall hur mycket.

V盲rt att t盲nka p氓 n盲r man v盲ljer mellan olika kenospel 盲r att den statistiska utbetalningsgraden varierar stort. Svenska Spel har till exempel en utbetalningsgrad p氓 cirka 55% f枚r sin keno, vilket inneb盲r att f枚r varje 100 kronor som satsas av spelarna betalas 55 kronor ut igen i form av vinster. Hos privata spelsajter p氓 internet kan man hitta kenospel med betydligt h枚gre utbetalningsgrad 盲n s氓. Betsson har till exempel en sorts keno d盲r utbetalningsgraden ligger p氓 97 procent.

Keno trivia

  • Keno spelades redan i det antika Kina. Enligt legenden b枚rjade keno spelas under Han-dynastin, drygt 200 氓r f. Kr.
  • Det s盲gs att det var en man vid namn Cheung Leung som uppfann keno, men detta har ingen lyckats styrka med historiska bevis. Enligt ber盲ttelsen om Cheung Leung var hans stad bel盲grad av fientliga trupper, och f枚r att dra in pengar till sin krigf枚ring skapade Cheung Leung ett lotterispel. Vinstchansen f枚r en enskild lott var l氓g i Cheung Leungs lotteri, men om man vann fick man riktigt mycket pengar.
  • Det keno som spelades i det gamla Kina anv盲nde sig inte av nummer som dagens moderna keno utan av 120 kinesiska symboler. Symbolerna l氓g utsprida p氓 ett bord och spelarna anv盲nde sig av en fj盲derpenna f枚r att markera sina satsningar.
  • F枚rr i tiden var det vanligt att spelare fr氓n flera olika byar i Kina deltog i samma kenospel. F枚r att meddela resultaten efter en dragning anv盲nde man sig av brevduvor. I Kina kallas d盲rf枚r keno ibland f枚r 鈥漝e vita duvornas spel鈥.
  • P氓 1800-talet emigrerade m氓nga kineser till USA. De fortsatte spela keno i sitt nya hemland, och s氓 sm氓ningom fick 盲ven icke-kineser upp 枚gonen f枚r de kinesiska immigranternas sp盲nnande lotteri. F枚r att g枚ra det enklare f枚r icke-kineser att delta blev det vanligt att anv盲nda sig av siffror ist盲llet f枚r kinesiska tecken. I samband med dessa f枚r盲ndringar reducerades ocks氓 antalet fr氓n 120 tecken till 80 nummer.