Sic bo

Sic bo 盲r ett t盲rningsspel fr氓n Kina som nuf枚rtiden erbjuds i m氓nga casinon v盲rlden 枚ver, b氓de p氓 och utanf枚r internet. Sic bo spelas med tre t盲rningar och det finns m氓nga olika satsningar man kan g枚ra.

Det 盲r vanliga sexkantiga t盲rningar som anv盲nds i de flesta v盲sterl盲ndska casinon (1 枚ga, 2 枚gon, 3 枚gon, 4 枚gon, 5 枚gon, 6 枚gon). I casinon som bes枚ks av m氓nga kineser kan man ibland hitta sic bo-bord d盲r t盲rningen har kinesiska symboler ist盲llet f枚r 枚gon.

H盲r 盲r en vanligt f枚rekommande 枚vers盲ttningsnyckel, men det 盲r upp till varje casino att s盲tta sina egna regler s氓 kolla alltid vad som g盲ller f枚r det aktuella bordet.

Kinesiskt tecken F盲rg Antal 枚gon p氓 v盲sterl盲ndsk t盲rning
Fisk R枚d 1
R盲ka Gr枚n 2
Flaskkurbits Bl氓 3
Mynt Bl氓 4
Krabba Gr枚n 5
Tupp R枚d 6

Att spela sic bo

Till skillnad fr氓n craps kastas t盲rningarna bara ut en g氓ng per spelomg氓ng n盲r man spelar sic bo, oavsett vad t盲rningarna visar. Sic bo skiljer sig 盲ven fr氓n craps vad g盲ller sj盲lva kastandet av t盲rningarna. Vid de flesta bord f枚r sic bo f氓r n盲mligen aldrig n氓gon spelare kasta t盲rningarna, och det 盲r vanligt att inte ens dealern f枚r r枚ra vid t盲rningarna.

I m氓nga moderna casinon ligger t盲rningarna f枚r sic bo under en glaskupa som 盲r placerad p氓 en speciell platta. Ist盲llet f枚r att kasta ut t盲rningarna p氓 bordet trycker dealern p氓 en knapp som f氓r plattan att skaka runt t盲rningarna inne i glaskupan. (F枚r att g枚ra det mer sp盲nnande har man i vissa casinon en metallkupa som man s盲tter 枚ver glaskupan medan omskakningen sker, och sedan tar av f枚r att avsl枚ja resultatet.) Eftersom ingen f氓r r枚ra vid t盲rningarna 鈥 varken dealer eller spelare 鈥 minskar risken b氓de f枚r att fusk faktiskt ska ske och f枚r att spelare ska bli uppr枚rda och h盲vda att n氓gon fuskar.

Satsningar

Det finns m氓nga olika satsningar att v盲lja mellan n盲r man spelar sic bo, och precis som n盲r man spelar roulette har vissa satsningar h枚gre vinstchans 盲n andra. Sannolikheten att vinna n氓got 盲r till exempel 枚ver 48% om man satsar p氓 big/stor vid sic bo-bordet, men bara 0,46% om man satsar p氓 specifika tripplar.

Man kan allts氓 v盲lja om man vill ha h枚g vinstchans p氓 sic bo (fast inte f氓 s氓 mycket betalt om man vinner) eller l氓g vinstchans (och f氓 m氓nga g氓nger insatsen om man vinner), och det finns 盲ven stor m盲ngd olika satsningar som ligger i spannet mellan de tv氓 ytterligheterna.

H盲r nedanf枚r hittar du en lista 枚ver satsningar som man brukar kunna g枚ra vid sic bo-bordet. Det 盲r dock upp till varje casino att avg枚ra vilka satsningar som ska finnas tillg盲ngliga och vilka regler som ska g盲lla f枚r dem, s氓 det 盲r alltid en bra id茅 att granska det specifika spelbord du 盲r intresserad av att spela vid.

Satsningens namn Vad kr盲vs f枚r att jag ska vinna? Vinstchans
Big / Stor F枚r att du ska vinna p氓 denna satsning kr盲vs att summan av de tre t盲rningarna blir 11, 12, 13, 14, 15, 16 eller 17 utan att vara en triss.Skulle t盲rningarna till exempel visa 5-5-5 vinner du allts氓 inte trots att summan blir 15, eftersom 5-5-5 盲r en triss. 48,6%
Small / Liten F枚r att du ska vinna p氓 denna satsning kr盲vs att summan av de tre t盲rningarna blir 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 utan att vara en triss.

Skulle t盲rningarna till exempel visa 2-2-2 vinner du allts氓 inte trots att summan blir 6, eftersom 2-2-2 盲r en triss.

48,6%
Odd / Udda F枚r att du ska vinna p氓 den h盲r satsningen kr盲vs att summan av de tre t盲rningarna 盲r ett udda nummer utan att vara en triss.Skulle t盲rningarna till exempel visa 5-5-5 vinner du allts氓 inte trots att 15 盲r ett udda nummer, eftersom 5-5-5 盲r en triss. 48,6%
Even / J盲mn F枚r att du ska vinna p氓 den h盲r satsningen kr盲vs att summan av de tre t盲rningarna 盲r ett j盲mnt nummer utan att vara en triss.

Skulle t盲rningarna till exempel visa 2-2-2 vinner du inte trots att 6 盲r ett j盲mnt nummer, eftersom 2-2-2 盲r en triss.

48,6%
Single Dice Bet / Satsning p氓 visst nummer p氓 en t盲rning Detta 盲r en satsning p氓 ett visst nummer som du v盲ljer sj盲lv: 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.N盲r du g枚r din satsning finns tre olika v盲gar att g氓:

 • Satsa p氓 att ditt valda nummer ska visa sig p氓 minst en av t盲rningarna.
 • Satsa p氓 att ditt valda nummer ska visa sig p氓 minst tv氓 av t盲rningarna.
 • Satsa p氓 att ditt valda nummer ska visa sig p氓 minst tre av t盲rningarna.

Chansen f枚r att du ska vinna beror p氓 vilket alternativ du v盲ljer. Man har mycket h枚gre vinstchans om man satsar p氓 att numret ska visa sig p氓 en av t盲rningarna 盲n om man satsar p氓 att det ska visa sig p氓 minst tv氓 av t盲rningarna, och s氓 vidare. (Detta reflekteras i sin tur f枚rst氓s i hur mycket man man vinner om man f氓r r盲tt.)

Minst en av t盲rningarna: 34,72%

Minst tv氓 av t盲rningarna: 6,94%

Minst tre av t盲rningarna: 0,46%

Dice Combinations / T盲rningskombinationer Detta 盲r en satsning p氓 vad tv氓 av de tre t盲rningarna ska visa f枚r nummer.Du v盲ljer sj盲lv vilka tv氓 nummer du vill satsa p氓.

Exempel: Du v盲ljer att satsa p氓 4-6. Detta inneb盲r att du vinner p氓 alla kombinationer d盲r en av t盲rningarna visar nummer 4 och en av t盲rningarna visar nummer 6. Du vinner allts氓 p氓 1-4-6, 2-4-6, 3-4-6, 4-4-6, 5-4-6 och 6-4-6.

13,9%
Three Dice Total / Totalsumma f枚r de tre t盲rningarna F枚r att du ska vinna p氓 denna satsning g盲ller det att korrekt f枚rutse vad summan av de tre t盲rningarna ska bli.Exempel: Du satsar p氓 att summan ska bli 10. Du vinner d氓 p氓 alla kombinationer som ger en summa p氓 tio, till exempel 2-2-6, 2-3-5 och 3-3-4.

De summor du kan satsa p氓 盲r 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17. Man f氓r inte satsa p氓 summan 3 eller summan 18 trots att det 盲r m枚jligt f枚r t盲rningarna att bilda dessa summor. (Om du tror att det ska bli 1-1-1 eller 6-6-6 kan du ist盲llet g枚ra en satsning p氓 specifik triss.)

4 eller 17 1,4%
5 eller 16 2,8%
6 eller 15 4,6%
7 eller 14 6,9%
8 eller 13 9,7%
9 eller 12 11,6%
10 eller 11 12,5%
Four Number Combination / Kombination av fyra nummer Detta 盲r en satsning p氓 en av fyra tillg盲ngliga nummerkombinationer. Varje nummerkombination best氓r av fyra nummer, trots att det bara finns tre t盲rningar. Om tre av de fyra nummer som ing氓r i just den nummerkombination du har satsat p氓 visar sig p氓 t盲rningarna vinner du.Detta 盲r de fyra nummerkombinationer du kan v盲lja mellan n盲r du g枚r din satsning:

 • 6-5-4-3
 • 6-5-3-2
 • 5-4-3-2
 • 4-3-2-1

Exempel: Du har satsat p氓 4-3-2-1. Du vinner d氓 p氓 t ex 4-3-2, 3-2-1 och 4-2-1. Blir det d盲remot t ex 6-4-3 vinner du inte eftersom 6-4-3 bara inneh氓ller tv氓 att de fyra nummer du satsat p氓.

11,1%
Specific Doubles / Specifika dubbletter Detta 盲r en satsning p氓 en viss specifik dubblett. Du v盲ljer sj盲lv vilken du dubblett du vill satsa p氓: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 eller 6-6.Du vinner om dubbletten visar sig. Vad den tredje t盲rningen visar spelar ingen roll.

Exempel: Du har satsat p氓 dubbletten 4-4. Du vinner d氓 p氓 4-4-1, 4-4-2, 4-4-3, och s氓 vidare.

7,41%
Three Single Number Combination / Kombination av tre nummer Detta 盲r en satsning p氓 tre specifika nummer, vilka som helst. Du kan fritt v盲lja vilka nummer du vill satsa p氓. Du vinner bara om t盲rningarna visar just dessa nummer.Exempel: Du satsar p氓 2-5-6. Du vinner d氓 endast om t盲rningarna visar just 2-5-6. 2,8%
Any Triple / Vilken triss som helst Detta 盲r en satsning p氓 att det ska bli triss, oavsett vilken triss. Om du g枚r denna satsning vinner du allts氓 p氓 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5 och 6-6-6. 2,8%
Combination / Specifik dubbel och singel Detta 盲r en satsning p氓 en specifik dubblett + ett specifikt annat nummer. Du kan v盲lja helt fritt vilken dubblett och vilken singel du vill satsa p氓.Exempel: Du satsar p氓 dubbletten 4-4 och singeln 2. Du vinner endast om t盲rningarna visar just 4-4-2. 1,4%
Specific Triples / Specifik triss Detta 盲r en satsning p氓 en viss specifik triss. Du v盲ljer sj盲lv vilken.Exempel: Du satsar p氓 3-3-3. Du vinner d氓 endast om det blir triss i treor. 0,46%

Att l盲ra sig spela sic bo

Att l盲ra sig spela sic bo 盲r inte sv氓rt. Man beh枚ver inte ha full koll p氓 alla olika satsningar fr氓n b枚rjan utan kan till exempel starta med att bara satsa pengar p氓 Big, Small, Odd eller Even. P氓 dessa satsningar har man dessutom f枚rh氓llandevis stor vinstchans, och det 盲r ju alltid roligt att f氓 uppleva hur det 盲r att vinna p氓 ett spel man f枚rs枚ker l盲ra sig.

V氓rt tips f枚r den som 盲r nyb枚rjare 盲r att bes枚ka n氓got av de m氓nga n盲tcasinon d盲r man kan spela sic bo gratis f枚r l氓tsaspengar. D氓 kan du stegvis prova p氓 alla de olika satsningarna utan att det kostar dig n氓got. N盲r du sedan b枚rjar bli lite mer varm i kl盲derna kan du 枚verg氓 till att spela f枚r riktiga pengar.

I vanliga n盲tcasinon 盲r det inte n氓gra riktiga t盲rningar som anv盲nds, utan en slumpgenerator avg枚r utkomsten av varje spelomg氓ng). Om du vill spela sic bo med riktiga t盲rningar m氓ste du dock inte l盲mna internet utan du kan enkelt klicka dig 枚ver till n氓got av de livecasinon p氓 internet som erbjuder sic bo. I ett livecasino spelar man mot en riktig dealer som arbetar framf枚r webbkameror vid ett riktigt spelbord.

脛n s氓 l盲nge 盲r sic bo betydligt ovanligare i livecasinon p氓 internet 盲r blackjack, roulette och baccarat, men spelet 盲r helt klart p氓 frammarsch och inte bara p氓 kinesiska spelsajter. Ett exempel p氓 en i Sverige v盲lk盲nd spelsajt som erbjuder sic bo i sitt livecasinon 盲r Bet365.

Sic bo trivia

Sic bo kommer fr氓n Kina och har en mycket l氓ng historia. Sic bo betyder ungef盲r 鈥漝yrbar t盲rning鈥 p氓 kinesiska. I Kina 盲r sic bo ocks氓 k盲nt under flera andra namn, inklusive Tai Sai och och Dai Siu som 盲r tv氓 olika s盲tt att s盲ga 鈥漵tor / liten鈥.

Det finns m氓nga olika sorters vidskepelse f枚rknippat med att spela sic bo. Vissa g盲ller specifikt f枚r just sic bo, medan andra 盲r mer allm盲nna id茅er om tur och otur. Oavsett vilket s氓 kan det vara bra att k盲nna till dem om man vill spela sic bo utanf枚r internet. 脛ven om man inte sj盲lv tror p氓 dem 盲r det alltid praktiskt att ha ett hum om vad andra spelare vid bordet kan ha f枚r 氓sikter om l盲mpligt sic bo-beteende. H盲r nedanf枚r har vi d盲rf枚r samlat n氓gra vanliga informella 鈥漴egler鈥 f枚r sic bo.

 • Att r枚ra vid en annan spelares axel tros ge honom/henne otur och b枚r d盲rf枚r undvikas om man vill beh氓lla bra st盲mning vid sic bo-bordet. Detta 盲r s盲rskilt viktigt att t盲nka p氓 vid fulla sic bo-bord d盲r det kan ske en del puffande och knuffande. 脛ven om det 盲r tr氓ngt och du beh枚ver tr盲nga dig fram f枚r att g枚ra din satsning, undvik att g枚ra det genom att r枚ra vid andra spelares axlar.
 • Att r盲kna sina pengar vid sic bo-bordet anses ge otur.
 • Att olika spelares marker r枚r vid varandra anses ge otur.
 • Att ha p氓 sig n氓gonting r枚tt anses ge tur, s盲rskilt om det 盲r r枚da underkl盲der.
 • Det finns en f枚rest盲llning om att ett litet sp枚kbarn bor under sic bo-bordet och att detta lilla sp枚ke kan p氓verka hur det g氓r f枚r spelarna. F枚r att f枚rs枚ka f氓 tur kan man muta det med socker.
 • M氓nga sic bo-spelare undviker satsningar som inneh氓ller siffran fyra, eftersom fyra anses vara ett oturstal i Kina. 脜tta ses d盲remot som ett lyckotal.